L’acceptació al curs serà per rigorós ordre d’inscripció, excepte en aquells cursos que, pel seu contingut, requereixen un nivell mínim de coneixements.

En els cursos que requereixen un nivell mínim de coneixements, es realitzarà una prova de selecció, que serveix per a garantir que els participants reuneixen els coneixements necessaris per a seguir el desenvolupament i el nivell del curs. Aquesta prova pot tindre diferents formats: qüestionari de selecció, entrevista, prova de coneixements, entre d’altres).

Tindran prioritat per a l’acceptació en el curs les persones que no hagen participat prèviament en cap altra activitat, sempre que complisquen amb la resta de requisits del curs.

Comparteix: