• Consulta les ofertes de treball que tenim al nostre tauler www.urbalabgandia.com 
  • Si trobes una oferta de treball que t’interessa, avalua els teus interessos i possibilitats, en relació amb els requisits del lloc de treball. Si consideres que reuneixes les condicions de l’oferta, pots inscriure’t i participar en el procés de selecció.
  • Realitza la inscripció en l’oferta. A través de la pàgina web d’Urbalab Gandia, accediràs a una plataforma denominada Gestionandote, que l’Agència de Col·locació de l’Ajuntament de Gandia utilitza per a la gestió de les ofertes de treball.
  • Tot sequit, identificat amb el nom d’usuari i la contrasenya. En el cas que no estigues enregistrat/da, fes clic en l’opció “Registrar-se per primera vegada” i ompli tots els apartats que s’hi sol·liciten. T’aconsellem que tingues preparada i a l’abast tota la informació relacionada amb el teu currículum i situació laboral: targeta de l’atur, fotografia de carnet digitalitzada, títols d’estudis en el moment d’emplenar el formulari.

IMPORTANT: el nom d’usuari (correu electrònic) i la contrasenya de registre, hauran de ser els mateixos, tant si utilitzes aquesta plataforma per a la inscripció en ofertes de treball, com en el cas dels cursos de formació d’Urbalab Gandia.

  • Una vegada enregistrat el teu perfil en la plataforma Gestionandote, el nostre personal d’inserció procedirà a avaluar la teua candidatura. És molt IMPORTANT, que el teu perfil estiga perfectament formalitzat i actualitzat en aquesta plataforma per a poder fer una valoració òptima de la teua candidatura. Si el teu perfil reuneix els requeriments expressats en l’oferta, ens posarem en contacte amb tu per demanar-te el CV i remetre’l a l’empresa empleadora.
Comparteix: