• L’Agència de Col·locació de l’Ajuntament disposa d’una base d’ofertes de treball, en concordança amb el teixit empresarial i els diferents sectors de l’economia local i comarcal.
  • Les ofertes es publiquen en un tauler d’anuncis, a la pàgina web www.urbalabgandia.com .
  • L’Agència de Col·locació de l’Ajuntament de Gandia envia, per cada oferta, una mitjana de 5 persones candidates a cadascun dels llocs de treball oferits.
Comparteix: