El Taller d’Ocupació és un programa remunerat?

En el Taller d’Ocupació es formalitza un contracte laboral, en la modalitat de formació i aprenentatge. El salari ve determinat per les condicions d’aquest tipus de contracte i la normativa vigent, d’acord amb l’Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria...

On m’he d’inscriure?

Una vegada comproves que l’Ajuntament de Gandia té aprovat un Taller d’Ocupació, has d’acudir a LABORA i inscriure’t com a demandant de formació en aquella especialitat del Taller d’Ocupació en la qual pugues i desitges participar. Cada especialitat t’exigirà uns...

Pot apuntar-se qualsevol persona al Taller d’Ocupació?

Las persones beneficiàries del programa han de reunir els requisits següents: Tindre 25 anys o més. Estar en situació de desocupació (no ocupat) i inscrit/a com a demandant d’ocupació en LABORA. Complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a...