Digitalitza CV- Teletreball

Digitalitza CV- Teletreball

Implantació i posada en marxa de solucions innovadores per a facilitar el teletreball de l’empresa sol·licitant. Podran consistir en una o diverses de les següents: a) Solucions d’accés a xarxes corporatives, entre altres, escriptoris remots, virtuals, i...
Digitalitza CV- Teletreball

Digitalitza CV

Projectes consistents en la implantació i posada en marxa de solucions innovadores encaminades a la digitalització de l’activitat de l’empresa sol·licitant, com ara: a) Sistemes d’informació per a la gestió del cicle de vida de productes i serveis....
Digitalitza CV- Teletreball

Ajudes I+D en cooperació

Realització de projectes d’investigació industrial o desenvolupament experimental en cooperació entre diverses empreses. 1) Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport: Investigació industrial: recerca...