Es tracta d’una acceleradora de caràcter públic per tal de fomentar l’emprenedoria innovador, amb impacte social i ambiental.
Dins d’ell es troben les 3 categories que a continuació es detallen:

  • Categoria “Pre-acceleració”: La seva finalitat és el suport a aquelles iniciatives
    emprenedores que estan en una fase inicial o d’idea i es troben buscant la
    validació i el reforç del seu model de negoci.
  • Categoria “Acceleració”: Té com a objectiu oferir suport a aquells projectes emprenedors que, després d’haver validat el seu model de negoci, estan a punt d’iniciar la seva fase de comercialització o porten uns mesos comercialitzant el seu producte o servei.
  • Categoria “Scale Up”: Té com a meta el reforç d’un model de negoci ja validat per part d’una startup, una pime innovadora o una altra figura jurídica que ja està en fase de comercialització. Així mateix, es busca tant un augment significatiu de la seva xifra de negocis com la consolidació de l’equip emprenedor.
Comparteix: