L’objecte de la present afavorir la internacionalització de les empreses i la promoció dels productes de la Comunitat Valenciana en el marc de la crisi del Covid-19-
Tindran la consideració d’accions susceptibles de suport les establides en els següents apartats i realitzades entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021.

1.     Participació en certàmens firals internacionals

2.     Despeses d’allotjament i desplaçament als mercats internacionals inclosos en el pla de promoció internacional detallat en la memoria

3.     Serveis relacionats directament amb l’execució del pla de màrqueting internacional

4.      Serveis relacionats amb el procés de registre de marca a nivell internacional

5.      Serveis relacionats amb el procés de certificació, homologació i registre necessaris per a la comercialització internacional dels productes

6.      Serveis relacionats amb la creació de la pàgina web i amb l’elaboració de material promocional, transport de mostres sense valor comercial, continguts audiovisuals, catàlegs, fullets i cartelleria diversa, així com l’adaptació corresponent als mercats internacionals, s’acceptaran tant en format físics com digitals i fins a un import màxim de 50.000 euros

7.      Despeses de personal tècnic en comerç exterior, contractat per a executar el pla de promoció internacional de l’empresa

8.      Serveis relacionats amb la participació en plecs de licitacions en mercats exteriors així com la seua traducció si fóra necessària.

9.      Altres serveis i despeses directament relacionades amb la realització o participació en accions de promoció internacional, realitzades de manera virtual o presencial, per a captació i /o consolidació de clients a l’estranger.

10.   En el cas de Regne Unit, despeses de consultoria o de formació relatius a nous controls, tramitació duanera o accessos limitats que puguen variar els seus processos de fabricació i de logística, sent l’import màxim subvencionable de 10.000 euros

Comparteix: