Oportunitats de finançament
per a empreses

Inici \

Ajudes dirigides a impulsar el creixement de les pimes a través de la iniciativa «Activa Creixement»

Oberta
Del 05/09/2023

Altres Transformació digital
Terminis

La convocatòria romandrà oberta fins que s'esgote el crèdit pressupostari establert en aquesta.

Organisme promotor

Ministeri d'Industria, Comerç i Turisme + Escola d'Organització Industrial (Fundació EOI)

OBJECTIU:
Oferir un diagnòstic i anàlisi de l'empresa i elaborar un Pla de Creixement amb proposta d'accions de millora concretes en innovació, recursos humans, operacions, digitalització, màrqueting i comercialització i finances.

 

MODALITAT:

Aquestes ajudes tindran la consideració d'ajudes en espècie (consideració de mínimis), consistents en la recepció d'un assessorament especialitzat i personalitzat que permeta l'impuls del creixement empresarial de pimes.

 

CUANTIA DE LES AJUDES:
La quantia individualitzada de les ajudes en espècie que es concedisquen, entesa com l'equivalent de subvenció bruta, serà de 6.150 euros.

 

DURACIÓ I CONTINGUTS:
El servei tindrà una durada mínima de 4 mesos i màxima de 5 mesos, amb 50 hores d'assessorament.
El termini de duració del servei d'assessorament serà d'un mínim de quatre mesos i un màxim de cinc mesos. El programa contempla 50 hores d'assessorament, amb les següents etapes:
1r Diagnòstic i anàlisi interna de l'empresa.
2n Elaboració d'un Pla de Creixement.
3r Taller grupal i tancament de la prestació del servei

 

BENEFICIARIS:
Empreses que tinguen la condició de PIME, que tinguen personalitat pròpia a Espanya i estiguen legalment constituïdes i degudament inscrites en el registre corresponent.

 

TRÀMITS, DOCUMENTACÓ i FORMULARIS:
Accessibles des de la seu electrònica de l'EOI, durant el període de presentació de sol·licituds.

Atenció amb cita prèvia Atención con cita previa
Visita la nostra agenda Visita nuestra agenda
Atenció telefònica: 96 295 96 97 Atención telefónica: 96 295 96 97